Evolutieposter

In het vroege voorjaar van 2021 heeft een enthousiaste Martin de Lange van Rusch Mineralen B.V. ons verzocht een evolutieposter te maken. Zijn keuze was op ons gevallen simpelweg omdat hij een bewonderaar is van onze tekenstijl. Zijn doel was iets te laten maken dat niet alleen een eyecatcher zou worden in zijn nieuwe bedrijfsgebouw maar dat zeker ook geschikt zou zijn voor educatieve doeleinden.

Voor ons betekende deze opdracht ten eerste een verdieping in de materie van de ontwikkeling van het leven op aarde zoals dat momenteel is vastgelegd in een twaalftal geologische periodes. Daarbij hebben wij de tijdsindeling aangehouden zoals deze door Naturalis in Leiden op de site geologievannederland.nl wordt vermeld. Het maken van de ontwerpen per tijdsbeeld was een uitdagend, creatief proces en heerlijk om te doen. Tijdens de ambachtelijke tekenperiode hadden wij niet de ambitie om een wetenschappelijk doorwrocht product te realiseren maar wij hebben wel ons uiterste best gedaan om de tekeningen feitelijk te laten kloppen. Dat we daarbij ook een beroep hebben gedaan op onze artistieke vrijheid betreffende kleurkeuze en schaalgrootte beschouwen wij als een logisch gevolg van onze tekenstijl. 

Eind november is het eindresultaat bij Rusch Mineralen ingediend en de diverse reacties waren veelbelovend. Missie geslaagd!