Wij hebben het altijd een eer gevonden als een particulier ons opdracht gaf voor het tekenen van huisdieren, een compilatie van een reis rond de wereld* of een compilatie van ‘The story of a mans life’

*In dit kader denken wij met groot plezier èn respect terug aan wijlen Harke van der Meer, oud-directeur van de Leeuwarder Courant en onze persoonlijke adviseur namens de Kamer van Koophandel Leeuwarden.

Archief